Image

Prenatale screening

Deze kent twee soorten: de screening op Down-,Edwards- en Patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) rond twintig weken zwangerschap. Tijdens de intake brengen we de prenatale screening ter sprake. Het maken van een keuze of je dit onderzoek wel of niet wilt doen, kan erg lastig zijn. De keuze moet passen bij je gevoel en ideeën over zwangerschap, je levensvisie, je levenshouding ten opzichte van afwijkingen en zwangerschapsafbreking, en dergelijke. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je te kijken op de site www.pns.nl. Tenzij er een indicatie voor de screening is, wordt deze meestal niet vergoed door de verzekering. De kosten bedragen ongeveer 175 euro. Als er een verhoogde kans uit de prenatale screening komt, heb je verzekeringstechnisch recht op vervolgonderzoek ofwel prenatale diagnostiek.

Sinds 1 april 2017 kunt u als zwangere ook kiezen voor een Niet Invasief Prenatale Test, oftewel de NIPT. Hierbij wordt in moederlijk bloed gezocht naar vrij DNA, waar vervolgens een chromosoomonderzoek op kan worden losgelaten.

Meer informatie kun je vinden op www.pns.nl

Als je negentien weken zwanger bent, heb je recht op een structureel echoscopisch onderzoek (SEO), waarin wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van je kind. Het is een redelijk betrouwbaar onderzoek naar mogelijke aangeboren afwijkingen. Ook wordt er naar de groei gekeken, de locatie van de placenta en naar de hoeveelheid vruchtwater. Dit onderzoek is geen garantie voor een gezond kind, omdat niet alle aandoeningen op de echo kunnen worden gezien. Tevens is het niet altijd duidelijk welke consequentie een geconstateerde lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind heeft voor het kind na de geboorte. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur, vindt plaats bij Het Haagse Hof en wordt vergoed door de verzekeraar. Als er een medische reden is of als je zwangerschap er aanleiding toe geeft, kunnen we je op deze termijn doorsturen naar de gynaecoloog voor een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GEO).

Prenatale diagnostiek

Vruchtwaterpunctie
Via de buikwand wordt met een naald vruchtwater opgezogen en onderzocht op chromosoomafwijkingen, neuralebuisdefecten en bepaalde stofwissselingsziekten. Dit onderzoek vindt plaats na de vijftiende week en de uitslag – met 100% zekerheid -  is na drie weken bekend. Wel kent dit onderzoek een 0,3%-kans op een miskraam.

Vlokkentest
Bij deze test wordt het weefsel van de placenta onderzocht. Dit betreft een cellenonderzoek tussen elf en veertien weken zwangerschap op afwijkingen in de chromosomen. De uitslag is binnen twee weken bekend. Soms is er een onduidelijke uitslag, dan wordt de test herhaald of volgt er een vruchtwaterpunctie. De vlokkentest brengt eveneens een kleine kans op een miskraam met zich mee.

Kijk voor meer informatie op www.pns.nl of  www.kiesbeter.nl