Image

Ons werkgebied beslaat Voorburg en omstreken

In het gezellige pandje aan de Raadhuisstraat 61 in het mooie, oude centrum van Voorburg bevindt zich onze eigen praktijkruimte. Hier hebben we vijf dagen per week spreekuur.
Ons werkgebied beslaat Voorburg en omstreken. Denk bij omstreken aan delen van Leidschendam, Rijswijk en wijken van Den Haag zoals de Binckhorst. Bij twijfel hierover overleg je gewoon met onze assistente Eri.

Je maakt tijdens je zwangerschap kennis met alle verloskundigen, zodat je in elk geval degene kent die je bevalling begeleidt. Wie dat zal zijn, hangt af van het dienstrooster. Als er een verloskundige met vakantie gaat, wordt zij vervangen door onze vaste waarneemster. We zijn lid van het Verloskundig Samenwerkings Verband met het fusie-ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum. ( Het Westeinde, Bronovo en Antoniushove)
Voor bevallingen kunnen we terecht bij het HMC, locatie Westeinde en Haga, locatie Leyweg.

Tevens zijn wij actief lid van de Verloskundige Zorggroep Haaglanden. Dit is een samenwerkingsverband tussen vrijwel alle verloskundige praktijken in onze regio. We zijn allemaal ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen. Onze praktijk is officieel een HypnoBirthing gecertificeerde Verloskundige Praktijk.
 
In onze praktijk begeleiden we regelmatig studenten van de Verloskunde Academie Rotterdam. We informeren je hierover via een brief in de wachtkamer of via een berichtje op Facebook.
Ook doen we af en toe mee aan wetenschappelijk onderzoek. Weet dan in elk geval dat het altijd nuttige – niet commerciële - onderzoeken betreft.

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeringen

Voor meer informatie over vergoedingen, zie: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-vergelijken/zwanger